Eurojuris Events

Eurojuris Belgium & Eurojuris Netherlands Joint Meeting

Beste Eurojuris leden
Op 5 maart 2020 vond voor het laatst in Antwerpen het colloquium met Eurojuris Belgie en Eurojuris Nederland plaats.
Dit jaar zal Eurojuris Nederland de traditionele ontmoeting organiseren. Een en ander gaat plaatsvinden in Breda.
Namens het bestuur verzoek ik u om alvast de datum van vrijdag 18 november a.s. in uw agenda te reserveren (vanaf ca. lunchtijd) en dit bericht met uw kantoorgenoten te delen.
Natuurlijk is het ook gewenst dat u allen elkaar aanspoort om in grote getale aanwezig te zijn.

Registratie / Enregistrement

Chers membres d'Eurojuris
Le 5 mars 2020, le colloque avec Eurojuris Belgique et Eurojuris Pays-Bas a eu lieu pour la dernière fois à Anvers.
Cette année, Eurojuris Pays-Bas organisera la traditionnelle réunion. Elle aura lieu à Breda.
Au nom du conseil d'administration, je vous demande de réserver la date du vendredi 18 novembre prochain dans vos agendas (à partir de l'heure du déjeuner) et de partager ce message avec vos collègues de bureau.
Bien entendu, il vous est également demandé de vous encourager mutuellement à y assister en grand nombre.
Bien à vous / Met vriendelijke groeten
Axel Naeyaert
Voorzitter / Président d’Eurojuris

 

Ihre Kanzlei ist noch nicht Mitglied?

Anfrage schicken!