Eurojuris Events

Eurojuris Fietstocht - Balade à vélo

· Knokke

Beste leden,

Heeft u ook genoeg van digitale opleidingen, virtuele vergaderingen en andere Zoom of Teams meetings die u aan uw scherm kluisteren? Nu de vaccinaties goed gevorderd zijn en de beperkingen grotendeels opgeheven, is het tijd voor de Eurojuris familie om elkaar weer fysiek te ontmoeten. 

Gezien het Covid virus en zijn (delta) varianten nog altijd rondwaren en voorzichtigheid geboden is, leek het gepast om een outdoor activiteit te doen.  Onder de kundige leiding van Mr Benoît Timmerman doen we een fietstocht vertrekkend van Knokke-Heist, gevolgd door een diner op het terras van restaurant Charl’s. Er worden tevens elektrische fietsen ter beschikking gesteld in functie van de beschikbaarheid.

We vertrekken op de parking van restaurant Charl’s naar het nieuwe Cadzand, waar we nabij de jachthaven in een van de strandpaviljoenen iets zullen drinken om dan per fiets terug te keren naar het restaurant voor het diner.

Geen academische activiteiten binnenskamers dus, maar een gezonde corona proof buitenactiviteit. 

Ik doe een warme oproep aan iedereen om met enkele leden van uw kantoor aanwezig te zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer de banden terug aangehaald kunnen worden.

Waar en wanneer ?

Vrijdagnamiddag 10 september 2021 in Knokke

Programma

15.00 : verzamelen op de parking van restaurant Charl’s, Kalvekeetdijk 137, 8300 Knokke-Heist (https://www.charls.be/)

15.30 : vertrek fietstocht

18.00 : einde fietstocht

18.00 – 19.00 : aperitief

19.00 – 21.00 : diner

 • Glas cava
 • Huisgemaakte garnaalkroketten of Rundscarpaccio met truffelolie
 • Gebakken slibtongetjes of Gebakken Rib-Eye
 • Dame Blanche of Irish Coffee
 • Wijn / water

Prijs

Gelet op de covid periode wordt enkel een symbolische bijdrage aan de leden gevraagd:

 • 10 € voor de huur van de fietsen en een hapje en een drankje onderweg
 • 25 € voor het diner (driegangenmenu)

PS : het restaurant heeft ook een beperkt aantal kamers indien u wenst te overnachten of er een weekendje van wil maken.

Inschrijving via deze link
Axel Naeyaert
Voorzitter Eurojuris Belgium

---

Chers membres,

Vous en avez aussi assez des formations numériques, des réunions virtuelles et autres réunions Zoom ou Teams qui vous scotchent à votre écran ? Maintenant que les vaccinations sont bien avancées et que les restrictions ont été en grande partie levées, il est temps pour la famille Eurojuris de se retrouver physiquement. 

Comme le virus Covid et ses variantes (delta) sont toujours présents et que la prudence reste de mise, il semble approprié de favoriser une activité en plein air.  Sous l'habile direction de Me Benoît Timmerman, nous ferons une balade à vélo partant de Knokke-Heist, suivie d'un dîner sur la terrasse du restaurant Charl's. Des vélos électriques sont mis à disposition en fonction des disponibilités..

Le départ se fera du parking du restaurant Charl's vers le nouveau Cadzand, où nous prendrons un verre près du port de plaisance dans un des pavillons de plage, avant de revenir à vélo au restaurant pour le dîner.

Donc pas d'activités académiques à l'intérieur, mais une activité extérieure à l'épreuve du corona. 

Je vous lance à tous un appel chaleureux afin que vous soyez présents, et ce avec quelques membres de votre cabinet. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on pourra resserrer les liens.

Où et quand ?

Le vendredi après-midi 10 septembre 2021, à Knokke

Programme

15.00 : rassemblement sur le parking du restaurant Charl's, Kalvekeetdijk 137, 8300 Knokke-Heist (https://www.charls.be/)

15.30 : départ de la balade à vélo.  

18.00 : fin de la balade à vélo

18.00 - 19.00 : l’apéritif

19.00 - 21.00 : le dîner 

 • Un verre de Cava
 • Des croquettes aux crevettes faites maison ou un carpaccio de bœuf avec de l’huile de truffe
 • Soles meunières ou entrecôte
 • Une dame-blanche ou un Irish Coffee
 • Vin et eau

Le prix

Nous ne demandons qu’une participation symbolique aux membres, vu cette période de covid.

 • 10 € pour la location des vélos et un verre et de quoi grignoter en cours de route.
 • 25 € pour le diner de trois services

PS : le restaurant dispose également d’un nombre restreint de chambres si vous souhaitez y passer la nuit ou le week-end.

Inscription via ce lien

Axel Naeyaert
Président Eurojuris Belgique

Ihre Kanzlei ist noch nicht Mitglied?

Anfrage schicken!