Eurojuris Events

Eurojuris Belgium Algemene Vergadering – Assemblée Générale

Geachte leden,
 
Vorig jaar is de Algemene Vergadering van Eurojuris Belgium digitaal doorgegaan omwille van de beperkende corona maatregelen. Waar we vorig jaar nog dachten, dat dit eenmalig was, blijkt dat er vandaag nog altijd beperkende maatregelen gelden. De situatie wijzigt evenwel snel en ten goede. Het ziet er naar uit dat het ‘rijk van de vrijheid’ in zicht is. Wanneer alle beperkingen worden opgeheven, is vandaag niet duidelijk.
 
We dienen evenwel rekening te houden met de wettelijke termijnen voor het organiseren van de Algemene Vergadering.
 
De raad van bestuur heeft dan ook beslist om een digitale Algemene Vergadering te houden op donderdag 17 juni 2021 zonder de traditionele sociale, culturele en culinaire activiteiten die daarbij horen. M.a.w. een een digitale Algemene Vergadering zoals juridisch vereist.
 
Maar niet getreurd.
 
Er werd ook beslist om op vrijdag namiddag 10 september 2021 een activiteit te organiseren in Knokke waar we elkaar fysiek kunnen weerzien. Aan het programma wordt nog gesleuteld maar het is de bedoeling dat we een fiets- of wandeltocht doen in de namiddag en ’s avonds gaan eten. Details volgen nog maar gelieve deze datum alvast te agenderen !
 
De digitale algemene vergadering vindt plaats op donderdag 17 juni 2021 om 17 uur.
 
Agenda :

  1. Verwelkoming door de voorzitter
  2. Opname van de aanwezigen en volmachten.
  3. Samenstelling Raad van Bestuur
  4. Activiteitenverslag door de voorzitter Mr. Axel Naeyaert
  5. Verslag Jurismus door Mr. Lieven Van Besien, Voorzitter Jurismus België.
  6. Kasverslag en begroting door de penningmeester Mr. Nicolas Petit. Goedkeuring.
  7. Kwijting van de bestuurders  
  8. Nieuws aangaande Eurojuris International
  9. Varia

 
Indien niemand van uw kantoor kan deelnemen, gelieve volmacht te geven aan een ander lid volgens bijgaande volmacht.
 
Wij hopen u virtueel te mogen ontmoeten en verblijven,
 
Met vriendelijke groeten
 
Axel Naeyaert
Voorzitter Eurojuris Belgium

Ihre Kanzlei ist noch nicht Mitglied?

Anfrage schicken!